INGOT


Англо-русский перевод INGOT

1) метал. слиток, болванка; чушка

2) выращенный кристалл

- arc-smelted ingot

- argon-cast ingot

- balanced ingot

- big-end-down ingot

- big-end-up ingot

- bled ingot

- bloom ingot

- bloomed ingot

- blown ingot

- bony ingot

- box hat ingot

- broken-down ingot

- burnt ingot

- button size ingots

- capped ingot

- centerless ground ingot

- cogged ingot

- consumable-electrode ingot

- copper ingot

- cored extrusion ingot

- corrugated ingot

- cropped ingot

- Czochralski grown ingot

- dummy ingot

- electrode ingot

- electroflux ingot

- electron-beam-melted ingot

- faceted ingot

- first-melt ingot

- fissured ingot

- flat-shaped ingot

- forging-grade ingot

- forging ingot

- hemispheric ingot

- hollow ingot

- hot-topped ingot

- killed ingot

- ladle-degassed ingot

- lead ingot

- mold degassed ingot

- monocrystalline ingot

- multicrystalline silicon ingot

- multiple ingots

- notched ingot

- original ingot

- pipe-free ingot

- plate ingot

- polycrystalline ingot

- rimming-steel ingot

- rising ingot

- rolling ingot

- scalped extrusion ingot

- scorched ingot

- scrap ingot

- semiinfinite ingot

- semikilled ingot

- shaped ingot

- single-crystal ingot

- slab ingot

- sound ingot

- supersized ingot

- thin-skinned ingot

- tire ingot

- underfill ingot

- unidirectional ingot

- unsound ingot

- vacuum induction melted ingot

- vacuum-arc remelted ingot

- vacuum-melt ingot

- vacuum-solidified ingot

- VAR ingot

- VIM ingot

- zone traveled ingot

- zone-refined ingot

Big English-Russian polytechnic dictionary .      Большой Англо-Русский политехнический словарь.