Англо-русский перевод VANE

VANE

1) лопатка, лопасть; створка, перегородка

2) зонд-крыльчатка

- auger vane

- converging vanes

- diamond vane

- diverging vanes

- downstream guide vanes

- guide vane

- inlet guide vanes

- laboratory vane

- rotary vane

- straight vanes

- turning vane

- upstream guide vanes

- variable inlet vanes

English-Russian building dictionary.      Англо-Русский строительный словарь.