Англо-русский перевод BEET

BEET

сущ. свекла - sugar beet - white beet

English-Russian dictionary of common lexis.      Англо-Русский словарь общей лексики.