MORPHINE


Англо-русский перевод MORPHINE

сущ. морфий Syn: morphia

English-Russian dictionary of common lexis.      Англо-Русский словарь общей лексики.