Англо-русский перевод ANGOLA

ANGOLA

_n. Ангола; People's Republic of Angola народная Республика Ангола

English-Russian Muller's dictionary 24 edition.      Англо-Русский словарь Мюллера 24 редакция.