Англо-русский перевод K

K

k keɪ _n. (_pl. Ks, K's keɪz ) 11-я буква англ. алфавита

Мюллер. English-Russian Muller's dictionary .      Англо-Русский словарь Мюллера.