Англо-русский перевод KILOMETER

KILOMETER

transcription, транскрипция: [ ˈkɪləuˌmi:tə ]

амер.; = kilometre

(американизм) километр

kilometer амер. = kilometre

kilometer амер. = kilometre kilometre: kilometre километр

New large English-Russian dictionary .      Новый большой Англо-Русский словарь.