Англо-русский перевод FIR

FIR

1) пихта ( Abies )

2) ель ( Pices )

3) бот. лжетсуга ( Pseudotsuga )

- amabilis fir

- Apollo fir

- Archangel fir

- Arizona fir

- balsam fir

- bristlecone fir

- California red fir

- cascades fir

- cork-bark fir

- Douglas fir

- flaky fir

- giant fir

- gilled fir

- golden fir

- Himalayan fir

- Khingam fir

- min fir

- mountain fir

- needle fir

- Nikko fir

- noble fir

- Norway fir

- sacred fir

- sea firs

- silver fir

- spruce fir

- subalpine fir

- white fir

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.