Англо-русский перевод ADIABAT

ADIABAT

адиабата - moist adiabat - percussive adiabat

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.