Англо-русский перевод EPOCH

EPOCH

1) эпоха 2) период • - epoch of observation - ladder epoch - regeneration epoch - renewal epoch - stopping epoch

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.