Англо-русский перевод IMPERFECTIONS

IMPERFECTIONS

каб. неоднородности

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.