Англо-русский перевод LATITUDE

LATITUDE

широта error in latitude — искажение по широте - authalic latitude - celestial latitude - difference of latitude - exposure latitude - geomagnetic latitude - latitude alternation - latitude corrector - latitude effect - line of latitude - parallel of latitude - reduced latitude

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.