Англо-русский перевод RHUMB

RHUMB

румб, локсодрома - rhumb line

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.