Англо-русский перевод TOPOGRAPHIC

TOPOGRAPHIC

топографический topographic field station — топографический пункт - topographic expression - topographic map - topographic surface

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.