Meaning of PIPILE CUMANENSIS CUMANENSIS in English

PIPILE CUMANENSIS CUMANENSIS

white-headed piping-guan

Animal names in Latin and English dict.      Словарь названий животных в латинском и английском .