GAMMA


Meaning of GAMMA in English

n. gamma decay

gamma globulin

gamma ray

gamma ray astronomy

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.