Meaning of GERM in English

GERM

n. germ warfare

germ theory

germ plasm theory

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.