Meaning of NIGGARD in English

NIGGARD

n. & adj.

n. a mean or stingy person.

adj. archaic = NIGGARDLY.

[ ME, alt. f. earlier (obs.) nigon, prob. of Scand. orig.: cf. NIGGLE ]

Concise Oxford English dictionary.      Краткий оксфордский словарь английского языка.