BATHTUB


Meaning of BATHTUB in English

■ noun chiefly N. Amer. a bath.

Concise Oxford English vocab.      Сжатый оксфордский словарь английского языка.