Meaning of ASCII in English

ASCII

(American Standard Code for Information Interchange) ASCII (Msimbo Sanifu wa Marekani wa Mabadilishano ya Habari)

Kiswahili IT English glossary.      Английский глоссарий Суахили ИТ.