Meaning of ABDOMINAL in English

ABDOMINAL

abdominal BrE AmE æb ˈdɒm ɪn ə l əb-, -ən ə l AmE \ -ˈdɑːm-

▷ abdominal|ly i

▷ abdominal|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.