Meaning of ABORIGINAL in English

ABORIGINAL

aboriginal, A\~ BrE AmE ˌæb ə ˈrɪdʒ ə n‿ ə l ◂ -ɪn ə l

▷ aboriginal|ly i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.