Meaning of ABUSE in English

ABUSE

I

abuse verb BrE AmE ə ˈbjuːz

▷ abused ə ˈbjuːzd

▷ abuses ə ˈbjuːz ɪz -əz

▷ abusing ə ˈbjuːz ɪŋ

II

abuse noun BrE AmE ə ˈbjuːs

▷ abuses ə ˈbjuːs ɪz -əz (nota bene verb ≠ noun)

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.