Meaning of ACADEMICIAN in English

ACADEMICIAN

academician BrE AmE ə ˌkæd ə ˈmɪʃ ə n ˌæk əd-, -ɪˈ•-, -eˈ•-

▷ academician|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.