Meaning of -ACEA in English

-ACEA

-acea BrE AmE ˈeɪs i‿ə ˈeɪʃ ə

▷ — Crustacea krʌ ˈsteɪs i‿ə -ˈsteɪʃ ə

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.