Meaning of ACTUATOR in English

ACTUATOR

actuator BrE AmE ˈæk tʃu eɪt ə ˈækt ju-, ˈæk ʃu- AmE \ -eɪt̬ ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.