Meaning of ADAIR in English

ADAIR

Adair BrE AmE ə ˈdeə AmE \ ə ˈde ə r -ˈdæ ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.