AERO-


Meaning of AERO- in English

aero- combining form

▶ with stress-neutral suffix ¦eər ə ʊ AmE ¦er oʊ ¦ær-, -ə — aerobiosis ˌeər ə ʊ baɪ ˈəʊs ɪs § -əs AmE ˌer oʊ baɪ ˈoʊs əs ˌær- BrE AmE

▶ with stress-imposing suffix ( ˌ ) eə ˈrɒ+ AmE ( ˌ ) e ˈrɑː+ ( ˌ ) æ- — aerography ( ˌ ) eə ˈrɒɡ rəf i AmE \ ( ˌ ) e ˈrɑːɡ- ( ˌ ) æ- BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.