ALGEBRAIC


Meaning of ALGEBRAIC in English

algebraic BrE AmE ˌældʒ ɪ ˈbreɪ ɪk ◂ -ə-

▷ algebraic|al ə l

▷ algebraic|ally ə l‿i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.