Meaning of ALTERNATOR in English

ALTERNATOR

alternator BrE AmE ˈɔːlt ə neɪt ə ˈɒlt- AmE \ ˈɔːlt ə r neɪt̬ ə r ˈɑːlt-, ˈælt-

▷ alternator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.