Meaning of AMANITA in English

AMANITA

amanita BrE AmE ˌæm ə ˈnaɪt ə -ˈniːt- AmE \ -ˈnaɪt̬ ə -ˈniːt̬ ə

▷ amanita|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.