Meaning of -ARCHY in English

-ARCHY

-archy BrE AmE ɑːk i AmE ɑːrk i

▷ — heptarchy ˈhept ɑːk i AmE -ɑːrk i —but in ˈanarchy, ˈmonarchy usually ək i ‖ ə rk i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.