Meaning of BIDIRECTIONAL in English

BIDIRECTIONAL

bidirectional BrE AmE ˌbaɪ daɪ ə ˈrek ʃ ə n‿ ə l ◂ ˌ•də-, ˌ•dɪ-

▷ bidirectional|ly i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.