Meaning of BIFURCATION in English

BIFURCATION

bifurcation BrE AmE ˌbaɪ fə ˈkeɪʃ ə n -fɜː- AmE \ -f ə r-

▷ bifurcation|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.