BULLETIN


Meaning of BULLETIN in English

bulletin BrE AmE ˈbʊl ət ɪn -ɪt-, § - ə n AmE - ə n

▷ bulletin|s z

▶ ˈ bulletin board BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.