Meaning of CODOMAIN in English

CODOMAIN

codomain BrE AmE ˌkəʊ də ˈmeɪn -dəʊ-, ˈ••ˌ• AmE \ ˌkoʊ doʊ-

▷ codomain|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.