DERATE


Meaning of DERATE in English

de|rate BrE AmE ˌdiː |ˈreɪt

▷ de|rated ˈreɪt ɪd -əd AmE ˈreɪt̬ əd

▷ de|rates ˈreɪts

▷ de|rating ˈreɪt ɪŋ AmE ˈreɪt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.