FERMI


Meaning of FERMI in English

Fermi BrE AmE ˈfɜːm i ˈfeəm- AmE ˈfɝːm i ˈferm i —Italian [ ˈfeɾ mi \]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.