GIBRALTAR


Meaning of GIBRALTAR in English

Gibraltar BrE AmE dʒɪ ˈbrɔːlt ə dʒə-, -ˈbrɒlt- AmE \ - ə r -ˈbrɑːlt-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.