Meaning of INFINITESIMAL in English

INFINITESIMAL

infinitesimal BrE AmE ˌɪn fɪn ɪ ˈtes ɪm ə l ◂ -əˈ•-, - ə m ə l; ˌɪnf ə n‿, -ˈtez-

▷ infinitesimal|ly i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.