Meaning of IRRESPONSIBLE in English

IRRESPONSIBLE

irresponsib|le BrE AmE ˌɪr i ˈspɒn t s əb | ə l ◂ ˌ•ə-, -ɪb ə l AmE \ -ˈspɑːn t s-

▷ irresponsib|leness ə l nəs -nɪs

▷ irresponsib|ly li

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.