Meaning of KURTOSIS in English

KURTOSIS

kurtosis BrE AmE kɜː ˈtəʊs ɪs kə-, § -əs AmE kɝː ˈtoʊs əs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.