Meaning of OSCILLATOR in English

OSCILLATOR

oscillator BrE AmE ˈɒs ɪ leɪt ə ˈ•ə-, - ə l eɪt- AmE \ ˈɑːs ə leɪt̬ ə r

▷ oscillator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.