Meaning of OZONE in English

OZONE

ozone BrE AmE ˈəʊz əʊn əʊ ˈzəʊn AmE \ ˈoʊz oʊn oʊ ˈzoʊn

▶ ˈ ozone ˌ layer, •ˈ• ˌ•• BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.