Meaning of PERFORATOR in English

PERFORATOR

perforator BrE AmE ˈpɜːf ə reɪt ə AmE \ ˈpɝːf ə reɪt̬ ə r

▷ perforator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.