Meaning of RADIOACTIVITY in English

RADIOACTIVITY

radioactivity BrE AmE ˌreɪd i‿əʊ æk ˈtɪv ət i -ɪt i AmE \ -oʊ æk ˈtɪv ət̬ i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.