Meaning of SECTIONALIZATION in English

SECTIONALIZATION

sectionalization BrE AmE ˌsek ʃ ə n‿ ə l aɪ ˈzeɪʃ ə n -ɪˈ•- AmE \ -əˈ•-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.