TRANSMUTE


Meaning of TRANSMUTE in English

trans|mute BrE AmE trænz |ˈmjuːt trɑːnz-, træn t s-, trɑːn t s- AmE træn t s- trænz-

▷ trans|muted ˈmjuːt ɪd -əd AmE ˈmjuːt̬ əd

▷ trans|mutes ˈmjuːts

▷ trans|muting ˈmjuːt ɪŋ AmE \ ˈmjuːt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.