Meaning of TRIAD in English

TRIAD

triad, Triad BrE AmE ˈtraɪ æd ˈtra ɪ ‿əd

▷ triad|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.