YSTRADGYNLAIS


Meaning of YSTRADGYNLAIS in English

Ystradgynlais BrE AmE ˌʌs trəd ˈɡʌn laɪs -træd- —Welsh [ ˌəs drad ˈɡən lais ]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.